Площа Міцкевича

Площа Міцкевича
залиште відгук
м. Івано-Франківськ

Площа Міцке­вича сфор­му­вала­ся у 1870-х роках і відтоді ні разу не міняла своєї назви. На площі розташований пам’ятник поету Адаму Міцке­вичу, створений скуль­птором Т. Блот­ниць­кий. Під час українсько-поль­ської війни 1918–1919 років пам’ятник заз­нав пош­коджень, і 1930 року його відно­вили в бронзі, крім того, трохи пе­ресу­нули. Таким ба­чимо його й нині.

Поряд – Об­ласна му­зич­на філар­монія, але будівля пер­винно за­думу­вала­ся і була зве­дена як театр му­зич­но­го то­варист­ва ім. С. Мо­нюш­ка. Його збу­дува­ли у 1891 році на тодішній вул.

У 1939 році тут розмістив­ся му­зич­но-дра­матич­ний театр ім.І.Фран­ка, який у 1980 одер­жав нове приміщення на вул. Не­залеж­ності. До речі, пер­винно будівля філар­монії виг­ля­дала зовсім інакше, ніж зараз. Це можна по­бачи­ти на ста­рих листівках Станісла­вова.

Реклама на сайті

Коментарі

вверх