Івано-Франківський національний медичний університет

Івано-Франківський національний медичний університет
зірочок - 4.2, відгуків - 6
м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 2
+38 (03422) 2-42-95, 2-23-74

Навчання студентів і вдосконалення фахової підготовки лікарів здійснюється на 51 кафедрі. Вчені університету беруть участь в розробці чотирьох наукових державних програм, 56-ти робіт прикладного характеру, у міжнародних мультицентрових дослідженнях.

За останні роки близько 200 ефективних наукових розробок, нововведень і лікувально-діагностичних технологій передано практичній охороні здоров’я.
Отримано 14 позитивних рішень на винаходи, 5 патентів, з них 4 патенти України і 1 Європатент (за тест-систему біоіндикації радіонуклідного забруднення довкілля).

Завдяки вузу створено і функціонують обласні центри: панкреатологічний, кардіостимуляції, профзахворювань, антигіпертензивні і діабетичні клуби.

Кваліфікована медична допомога хворим міста і області надається вченими університету за 40 спеціальностями.

Ректорат університету разом з Управою Українського Лікарського Товариства стали засновниками часопису «Галицький лікарський вісник», поряд із яким функціонує науково-практичний журнал «Архів клінічної медицини».

Університет є базою студентської національної олімпіади з анатомії.

Структура університету
Факультети:
Медичний
Стоматологічний
Фармацевтичний
Післядипломної освіти
Факультет підготовки іноземних громадян
Спеціальності:
Лікувальна справа
Стоматологія
Фармація
Педіатрія
Сестринська справа
Стоматологія ортопедична

До складу університету входять спортивно-оздоровча база і спортивно-оздоровчі табори на березі Чорного моря і в Карпатах.

Історія університету
Івано-Франківський національний медичний університет (тоді Станіславський державний медичний інститут) засновано 6 жовтня 1945 року. На той час в інституті нараховувалось 395 студентів і 47 викладачів, серед яких було лише декілька докторів і кандидатів наук, функціонувало 14 теоретичних і 2 клінічні кафедри.

Івано-Франківський національний медичний університет — заснований у 1945 р. як Станіславський державний медичний інститут. З 1992 р. — академія, з 27 листопада 2008 року — національний університет.

Згодом університет виокремив медичний, стоматологічний, фармацевтичний факультети і факультет післядипломної освіти, а з 1994 року готує також сімейних лікарів, навчає іноземних студентів, проводить передатестаційна підготовка лікарів різних спеціальностей.

Реклама на сайті

Коментарі

вверх