Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького
зірочок - 4.2, відгуків - 6
м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 35
-
+38 (0342) 77-18-45

facebook

Університет Короля Данила – вуз, що постійно вдосконалюється та прямує до класичного вищого навчального закладу європейського взірця. Викладацький склад – 200 провідних науковців, серед яких 15 докторів наук. За період діяльності Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького та Коледж університету закінчили понад 20 тис. студентів. Випускники отримують дипломи державного зразка за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

ВНЗ має потужну науково-дослідну та матеріально-технічну бази. Результати наукових досліджень та творчі здобутки професорсько-викладацького складу знаходять своє відображення у наукових фахових виданнях університету – часописі «Університетські наукові записки» та «Науково-інформаційному віснику Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького», а також в газеті «Логос».

До структури Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького входять:
юридичний факультет,
факультет архітектури та будівництва,
економічний факультет;
Коледж університету;
Науково-дослідний інститут.

Навчання фахівців здійснюється за наступними напрямами підготовки (спеціальностями):
– правознавство;
– архітектура (містобудування);
– будівництво (промислове та цивільне будівництво);
– дизайн;
– богослов’я (теологія Греко-Католицької конфесії);
– облік і аудит;
– фінанси і кредит;
– управління персоналом та економіка праці;
– реклама та зв’язки з громадськістю (за видами діяльності);
– програмна інженерія.

Реклама на сайті

Коментарі

вверх